Seminarium wydziałowe – dr Igor Zhukov

Serdecznie zapraszamy na seminarium wydziałowe, w ramach którego wykład wygłosi dr Igor Zhukov (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie). Temat wystąpienia: "Badania strukturalne ludzkiego białka prionowego PrPC oraz jego mutantów za pomocą spektroskopii NMR…Read more →