Komitet naukowy

  • prof. dr hab. inż. Barbara Becker (Politechnika Gdańska)
  • prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński (Uniwersytet Gdański)
  • dr hab. inż. Anna Dołęga, prof. nadzw. PG (Politechnika Gdańska)
  • prof. dr hab. Roman Kaliszan (Gdański Uniwersytet Medyczny)
  • dr hab. Rafał Latajka, prof. nadzw. PWr (Politechnika Wrocławska)
  • prof. dr hab. Józef Adam Liwo (Uniwersytet Gdański)

Komitet organizacyjny

  • dr Joanna Drzeżdżon (Uniwersytet Gdański)
  • dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański)
  • dr inż. Janusz Młodzianowski (Uniwersytet Gdański)
  • dr inż. Andrzej Okuniewski (Politechnika Gdańska)