Tematem przewodnim tegorocznej konferencji są zagadnienia związane z chemią leków. Wydarzenie adresowane jest do nauczycieli i uczniów ze szkół ponadpodstawowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu chemii. W tym roku planowane są wykłady popularnonaukowe obejmujące tematy z zakresu podstaw farmacji. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpień o tym jak powstają leki, jakie substancje chemiczne stosowane są jako dodatki do leków, czym są zamienniki sacharozy i na czym polega rola chemika w procesie opracowywania leków. Poza zajęciami teoretycznymi planowane są także zajęcia laboratoryjne dla uczniów, które skoncentrowane będą na poznawaniu właściwości chemicznych pierwiastków i związków chemicznych. Planowane jest 5 wykładów (w tym 2 dla wszystkich uczestników oraz 3 dla nauczycieli) oraz ok. 2 – godzinne zajęcia praktyczne dla uczniów.