data: 27 listopada 2018, miejsce: s. 112 Ch. A, Wydział Chemiczny PG

Czas
10:00Rejestracja uczestników
10:30Rozpoczęcie seminarium
prof. dr hab. inż. Barbara Becker
10:40„Ogólna teoria wszystkiego, czyli program EQSOL od kuchni”
prof. dr hab. Adam Liwo
11:10„Wykorzystanie programu EQSOL w badaniach naukowych oraz
wybrane aplikacje w różnych dziedzinach przemysłu – doświadczenia
firmy CERKO”
dr inż. Janusz Młodzianowski
dr n. farm. Bogusław Pilarski
11:55Dyskusja
12:05Przerwa kawowa
12:25Zajęcia warsztatowe – możliwości modelowania układów
proponowanych przez uczestników seminarium