W razie pytań prosimy o kontakt z Przewodniczącą Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego:

prof. dr hab. inż. Barbara Becker, prof. zw. PG
barbara.becker@pg.edu.pl

Komisja Konkursowa

  • prof. dr hab. inż. Barbara Becker, prof. zw. PG (Przewodnicząca Komisji)
  • dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. nadzw. UG
  • prof. dr hab. Wojciech Kamysz
  • dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska
  • dr inż. Andrzej Okuniewski
  • dr Dariusz Wyrzykowski