Zarząd OGPTChem

Przewodniczący
prof. dr hab. Wojciech Kamysz
Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny
kamysz@gumed.edu.pl

Wiceprzewodnicząca
dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk, prof. Uczelni
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl

Wiceprzewodniczący
dr hab. Henryk Myszka, prof. Uczelni
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
henryk.myszka@ug.edu.pl

Skarbnik
dr inż. Andrzej Okuniewski
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
andrzej.okuniewski@pg.edu.pl

Sekretarz
dr hab. Katarzyna Gobis
Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny
katarzyna.gobis@gumed.edu.pl

Członek zarządu
dr hab. Artur Sikorski, prof. Uczelni
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
artur.sikorski@ug.edu.pl