Prace należy przesyłać wraz z formularzem rejestracyjnym na poniższy adres e-mail od 28 marca 2018 do 13 maja 2018 włącznie.

chemicznymokiem@gmail.com

Uwaga: OGPTChem nie gromadzi danych osobowych, w związku z czym podanie kontaktu do szkoły jest konieczne w celu przekazania nagród i dyplomów do laureatów Konkursu za jej pośrednictwem.