członkowie zwyczajni: 80 zł
nauczyciele (dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i średnich): 30 zł
emeryci, studenci i doktoranci: 25 zł
prenumerata Wiadomości Chemicznych:60 zł brutto do składki członkowskiej (płatne do końca I kwartału)

Numer konta bankowego, na które należy wnosić składki członkowskie:

Nazwa rachunku: Składki członkowskie
IBAN: PL53 1600 1462 1024 7674 0000 0028
SWIFT/BIC:PPABPLPK

Nazwa rachunku: Prenumerata Wiadomości Chemicznych
IBAN: PL26 1600 1462 1024 7674 0000 0029
SWIFT/BIC:PPA BPLPK