członkowie zwyczajni: 50 zł
nauczyciele: 20 zł
emeryci, studenci i doktoranci: 15 zł
prenumerata Wiadomości Chemicznych:20 zł do składki członkowskiej (płatne do końca I kwartału)

Numer konta bankowego, na które należy wnosić składki członkowskie:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
54 2030 0045 1110 0000 0261 6290

kod BIC: PPABPLPK