Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy przysłać do Zarządu Głównego wypełniony i podpisany przez trzech członków wprowadzających wniosek o przyjęcie w poczet członków PTChem

  Wniosek o przyjęcie w poczet członków PTChem

na adres:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

lub

biuro@ptchem.pl

Zasady przyjmowania oraz prawa i obowiązki członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego określa Statut PTChem.