W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt e-mail:

Komitet Organizacyjny

  • prof. dr hab. inż. Barbara Becker (PG)
  • dr hab. Dagmara Jacewicz (UG)
  • dr hab. Wojciech Kamysz (GUMed)
  • dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska (PG)
  • dr inż. Andrzej Okuniewski (PG)
  • dr Dariusz Wyrzykowski (UG)