Program (7 czerwca 2016)

Nauczyciele
(grupa 1)
Nauczyciele
(grupa 2)
Uczniowie
8:00-9:00Przybycie uczestników,
potwierdzenie rejestracji
112 Ch. A
9:00-9:15Powitanie uczestników,
przydatne informacje
112 Ch. A
9:30-11:00Warsztaty
laboratoryjne
127 Ch. A
Warsztaty
komputerowe
303 / 321 Ch. A
Wycieczka *)
Campus PG
11:15-11:50„Lekcje z przeszłości: Czego nas uczy nieprzestrzeganie zasad Zielonej Chemii”
prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski
112 Ch. A
11:50-12:10Prezentacja sponsora
Firma WITKO
112 Ch. A
12:10-12:40Przerwa kawowa
112 Ch. A
12:40-13:15„Chemia w 3D dla każdego”
dr hab. inż. Jarosław Chojnacki, prof. nadzw. PG
112 Ch. A
13:30-15:00Warsztaty
komputerowe
303 / 321 Ch. A
Warsztaty
laboratoryjne
127 Ch. A
Quiz z nagrodami
i omówieniem
112 Ch. A
15:15-15:30Zakończenie
Wręczenie nagród lareatom quizu i dyplomów uczestnictwa w warsztatach
112 Ch. A

*) Program wycieczki dla uczniów:
Zwiedzanie dziedzińców Gmachu Głównego, Sali Senatu oraz zbiorów zabytkowych.
Zwiedzanie Biblioteki Głównej i jej Pracowni Digitalizacji.

Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego dziękuje władzom Wydziału Chemicznego PG za życzliwe wsparcie i udostępnienie sali wykładowej oraz laboratoriów.