Warsztaty przy stole laboratoryjnym i komputerze

Dla wszystkich: Wykłady, materiały promocyjne, catering

Dla nauczycieli: Warsztaty laboratoryjne oraz komputerowe

Dla uczniów: Wycieczka po campusie PG, quiz z nagrodami

Kiedy: 7 czerwca 2016

Gdzie: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Czas na rejestrację: do 31 maja 2016

Spotkania nauczycieli chemii z pomorskich szkół i uczelni akademickich Trójmiasta mają już dobrą i długą, bo ponad 10-letnią tradycję. W roku 2004 spotkaliśmy się na pierwszej konferencji dyskutując o roli polskiej chemii w Unii Europejskiej. Kolejne lata przyniosły kolejne spotkania konferencyjne i kolejne tematy. Mieliśmy okazję wysłuchania wielu ciekawych wykładów, pokazujących jak blisko życia znajduje się chemia i jak bardzo nauka ta wpływa na nas, nasze otoczenie, a nawet światopogląd i kulturę. W czasie 11 lat zmieniały się tematy przewodnie, miejsca, w których się spotykaliśmy i uczestnicy, ale zawsze chemia i jej odbiór jako nauki były elementami nadrzędnymi.

W 2015 roku Gdańsk był miejscem wielkiego ogólnopolskiego Zjazdu chemików zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Chemicznym. Ranga tego spotkania i praca związana z jego przygotowaniem odsunęły lokalne spotkanie (dwunaste z kolei) na dalszy plan. Odsunęły, ale tylko na chwilę. Wracamy do niego bowiem w roku bieżącym, ale proponujemy zmianę konwencji. Odchodzimy od formy tradycyjnej konferencji z jej wykładami, prezentacjami plakatowymi i drukowanymi materiałami konferencyjnymi. W ostatnich 2-3 latach było już wyraźnie widać, że koncepcja ta traci na atrakcyjności. Nie chcemy jej całkowicie zlikwidować, ale proponujemy kilka istotnych innowacji i mamy nadzieję, że spotkają się one z akceptacją nauczycieli uczących chemii w szkołach.

 1. Nie będzie sesji plakatowej.
  Forma plakatu naukowego czy popularnonaukowego jest jednak na tyle ciekawa i ma tak wiele aspektów kształcących, że zdecydowaliśmy się poświęcić jej znacznie więcej uwagi i zorganizować specjalny konkurs o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do uczniów. Konkurs na plakat pod hasłem „Chemicznym Okiem 2016” ogłosimy z początkiem nowego roku szkolnego 2016/2017.
 2. Ograniczamy liczbę wykładów do dwóch. Wykłady wygłoszą:
  • prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski
   Zakład Dydaktyki i Popularyzacji Nauki, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
  • dr hab. inż. Jarosław Chojnacki, prof. nadzw. PG
   Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
 3. Wprowadzamy dwa panele warsztatowe, a więc formę zajęć zakładających bezpośredni, czynny udział uczestnika – nauczyciela. Jeden z paneli – eksperymentalny, będzie realizowany w laboratorium Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego PG. Drugi, poświęcony wykorzystaniu komputera w nauczaniu chemii wykorzysta laboratorium komputerowe Wydziału.
 4. Wszystkie informacje i materiały dodatkowe będą dostępne online.

Największą jednak nowością jest sama formuła spotkania, którą można najlepiej zilustrować hasłem „Mistrz i uczeń”. Innymi słowy:

 1. Każdy nauczyciel ma możliwość przybyć z wybranym przez siebie uczniem. Można to nawet potraktować jako formę wyróżnienia. Wprawdzie same panele warsztatowe obejmą tylko nauczycieli, ale uczniowie w tym samym czasie otrzymają adresowany do nich program specjalny. Będą mogli nie tylko poznać bliżej Politechnikę, ale i spróbować zdobyć atrakcyjne nagrody w dedykowanym dla nich quizie.

Oczywiście, warsztaty zakładające bezpośredni, czynny udział nauczyciela narzucają pewne ograniczenia organizacyjne, związane z dostępnością wykorzystywanej infrastruktury. Oznacza to, przede wszystkim, określoną liczbę uczestników. W roku bieżącym wynosi ona 50 nauczycieli i tym samym 50 uczniów. Formularz rejestracyjny będzie miał zatem tylko 50 rekordów i o kwalifikacji na spotkanie „Chemia z bliska” zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego