Program (7 czerwca 2017)

NauczycieleUczniowie
8:00-8:45Przybycie uczestników,
potwierdzenie rejestracji
Szatnia Audytorium Chemicznego
8:45-9:00Powitanie uczestników,
przydatne informacje
Audytorium Chemiczne
09:00-10:30Warsztaty
laboratoryjne
127 Ch. A
Warsztaty
komputerowe
302 i 303 Ch. A
10:30-12:00Warsztaty
komputerowe
302 i 303 Ch. A
Warsztaty
laboratoryjne
127 Ch. A
12:00-12:30Przerwa kawowa
121 Ch. A
12:30-13:00Przerwa kawowa
121 Ch. A
Quiz dla uczniów
Audytorium Chemiczne
13:00-14:00Wykład „Promieniotwórczość naturalna”
prof. dr hab. inż. Barbara Becker i dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska
Audytorium Chemiczne
14:00-14:30Zakończenie
Wręczenie nagród laureatom quizu i dyplomów uczestnictwa w warsztatach
Audytorium Chemiczne

Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego dziękuje władzom Wydziału Chemicznego PG za życzliwe wsparcie i udostępnienie sali wykładowej oraz laboratoriów.