Warsztaty przy stole laboratoryjnym i komputerze

W programie: Wykład, warsztaty laboratoryjne oraz komputerowe, quiz z nagrodami (dla uczniów), przerwa kawowa.

Kiedy: 7 czerwca 2017

Gdzie: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Rejestracja: do 5 czerwca 2017

W roku 2017 kontynuujemy spotkania nauczycieli chemii ze szkół i uczelni i zapraszamy na kolejne odbywające się pod hasłem „Chemia z bliska”. Jak wskazał krótki sondaż przeprowadzony na zakończenie ubiegłorocznych warsztatów formuła zaprezentowana w 2016 roku – nauczyciel + uczeń – spotkała się z Państwa przychylnością, aczkolwiek były też propozycje wprowadzenia pewnych zmian.

W bieżącym roku przypada 150. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie i jest to niewątpliwie wystarczająca okazja do nawiązania do jej dorobku. Pragniemy to zaakcentować przede wszystkim w części wykładowej spotkania. W miejsce dwóch krótszych wykładów proponujemy bowiem jeden wykład „pełnowymiarowy”, w całości dedykowany problematyce zapoczątkowanej pracą doktorską Marii Skłodowskiej-Curie, a więc promieniotwórczości naturalnej. Uczniowie biorący udział w spotkaniu wezmą też udział w quizie z nagrodami poświęconemu tematycznie naszej wielkiej rodaczce.

Podobnie jak w roku ubiegłym warsztaty obejmą dwa panele – chemię doświadczalną, czyli zajęcia w laboratorium oraz przydatne chemikom zagadnienia wykorzystujące techniki komputerowe. Skorzystaliśmy jednak z Państwa sugestii i tegoroczna formuła warsztatów będzie dwutorowa – obok zajęć laboratoryjnych dla nauczycieli znajdą się zajęcia laboratoryjne także dla uczniów. Ze względu na odbywające się jeszcze w czerwcu zajęcia roku akademickiego i tym samym istotne ograniczenia organizacyjne liczba uczestników warsztatów jest ograniczona do 24 par nauczyciel + uczeń. Zapraszamy do rejestrowania się na stronie www. Uprzejmie jednak prosimy o informowanie nas (kontakt) w przypadku konieczności rezygnacji z uczestnictwa, co pozwoli nam na przydzielenie zwolnionego miejsca kolejnemu chętnemu z ew. listy rezerwowej.

Mamy nadzieję, że program uznają Państwo za interesujący. Zapraszamy zatem na spotkanie w dniu 7 czerwca. Będziemy wdzięczni za przekazanie nam wszelkich uwagi i propozycji, które postaramy się uwzględnić w kolejnych edycjach warsztatów.

prof. dr hab. inż. Barbara Becker
Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego