Program (6 czerwca 2018)

NauczycieleUczniowie
9:30-10:00Przybycie uczestników, potwierdzenie rejestracji
Sala wykładowa nr 2
10:00-10:15Powitanie uczestników i krótkie wprowadzenie w tematykę konferencji
prof. Barbara Becker
Sala wykładowa nr 2
10:15-11:00Wykład I
dr hab. Małgorzata Grembecka (GUMed):
„Żywność niejedno ma imię, czyli słów kilka o suplementach diety”
Sala wykładowa nr 2
Warsztaty dla grupy 1
Katedra Chemii Nieorganicznej

Warsztaty dla grupy 2
Katedra Bromatologii
11:00-11:45Wykład II
Agnieszka Ryk:
„Dieta osób trenujących”
Sala wykładowa nr 2
Warsztaty dla grupy 1
Katedra Bromatologii

Warsztaty dla grupy 2
Katedra Chemii Nieorganicznej
11:45-12:30Wykład III
dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek (PG):
„Genomika i epigenomika z przedrostkiem NUTRI – z czym się to je?”
Sala wykładowa nr 2
12:30-12:50Prezentacja firmy CERKO
Sala wykładowa nr 2
12:50-13:15przerwa
13:15-14:00Wykład IV
prof. Wojciech Kamysz (GUMed):
„Czym są i jak działają leki”
Sala wykładowa nr 2
14:00-14:30Ankieta
Sala wykładowa nr 2
Quiz z nagrodami
Sala wykładowa nr 2
14:30-14:45Wręczenie dyplomów uczestnictwa w konferencji oraz nagród ufundowanych przez sponsora.
Podsumowanie konferencji – prof. Barbara Becker.
Sala wykładowa nr 2