Czy wiesz, co jesz, czyli chemik w kuchni

Dla nauczycieli: Wykłady
Dla uczniów: Wykłady, warsztaty i quiz z nagrodami

Kiedy: 6 czerwca 2018, 9:30

Gdzie: Wydział Farmaceutyczny GUMed
  al. gen.J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk

Rejestracja: do 30 maja 2018

Mamy rok 2018 i kolejne spotkanie typu konferencyjnego, inicjowane przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego. To już czternaste forum bezpośredniego kontaktu nauczycieli chemii ze szkół i uczelni. Spotykaliśmy się wielokrotnie w Centrum Edukacji Nauczycieli, na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej i Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Tegoroczna konferencja po raz pierwszy odbywa się w murach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na Wydziale Farmaceutycznym.

Poczynajac od roku 2016 pojawiły się w programach kolejnych konferencji warsztaty laboratoryjne oraz zupełne novum w postaci udziału uczniów. Spotkania zyskały też ogólne hasło „Chemia z bliska”. Głęboko bowiem wierzymy, że chemia to nauka, która bezpośrednio dotyka nas wszystkich i to od naszej wiedzy i umiejętności zależy z jakim skutkiem. 

Celem tegorocznego spotkania, tak jak i wszystkich poprzednich, jest pokazanie, że chemia to nie zlośliwe „fatum” ale nauka przyjazna i, co ważniejsze, obecna w każdej bez wyjątku dziedzinie naszego życia. Chyba najbardziej widoczna jest obecność chemii w tym co jemy, lub musimy zjeść, by utrzymać w jak najlepszej formie nasze własne chemiczne fabryki – bo tym są nasze organizmy. „Chemia z bliska” odbywa się zatem w bieżącym roku pod hasłem „Czy wiesz, co jesz, czyli chemik w kuchni”.

Tematyka proponowanych wykładów przybliża zagadnienia, które w ostatnich latach mocno nabrały na znaczeniu, ale obiegowa wiedza na ich temat jest bardzo skromna. Przykładem mogą być suplementy. Mówić o nich będą naukowiec, ale także czynny sportowiec. Zjadamy nie tylko posiłki, czasem uzupełniane suplementami, ale niekiedy także pokaźne porcje leków. Ostatnio do gazet przedostają się strzępki informacji o spersonalizowanej medycynie i zindywidualizowanym zapotrzebowaniu żywieniowym. Nie było takich pojęć przed zsekwencjonowaniem ludzkiego genomu…

Tak jak i w latach 2016-17 zapraszamy do udziału nauczycieli chemii wraz z wybranymi przez nich uczniami (1+1). Wizyta na Wydziale Farmaceutycznym GUMed to tez okazja spojrzenia na jeszcze jedno miejsce w województwie pomorskim, gdzie można zgłębiać wiedzę chemiczną. Tegoroczna formuła spotkania będzie dwutorowa – dwóm początkowym wykładom dla nauczycieli towarzyszyć będą odbywające się równolegle zajęcia laboratoryjne dla uczniów. Ze względu na odbywające się jeszcze w czerwcu zajęcia roku akademickiego i tym samym istotne ograniczenia organizacyjne liczba uczestników konferencji jest ograniczona do 24 par nauczyciel + uczeń. Zapraszamy do rejestrowania się, jednak w przypadku konieczności rezygnacji z uczestnictwa uprzejmie prosimy o informowanie nas o tym fakcie, co pozwoli nam na przydzielenie zwolnionego miejsca kolejnemu chętnemu z ew. listy rezerwowej.

Mamy nadzieję, że program uznają Państwo za interesujący. Zapraszamy zatem na spotkanie w dniu 6 czerwca. Będziemy wdzięczni za przekazanie nam wszelkich uwagi i propozycji, które postaramy się uwzględnić w kolejnych edycjach.

prof. dr hab. inż. Barbara Becker
Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego