Na stronie http://www.lab.cerko.pl/index.php/pl/eqsol/EQSOL.html dostępne są dodatkowe informacje w tym wersja demonstracyjna programu i prezentacje multimedialne wybranych funkcji programu EQSOL.

Piśmiennictwo:

  1. J. Kostrowicki, A. Liwo, Determination of equilibrium parameters by minimization of an extended sum of squares. Talanta 37 (1990) 645-650.
  2. J. Kostrowicki, A. Liwo, A general method for the determination of the stoichiometry of unknown species in multicomponent systems from physicochemical measurements. Computers Chem. 11 (1987) 195-210.
  3. Pilarski B., Kaliszan R., Wyrzykowski D., Młodzianowski J., Balińska A. General Analytical Procedure for Determination of Acidity Parameteres of Weak Acids and Bases. J. Anal. Meth. Chem. (2015).
  4. Wyrzykowski D., Kłoska A., Pranczk J., Szczepańska A, Tesmar A., Jacewicz D., Pilarski B., Chmurzyński L. Physicochemical and Biological Properties of Oxovanadium(IV), Cobalt(II) and Nickel(II) Complexes with Oxydiacetate Anions. Biol. Trace. Elem. Res. 164 139-149.
  5. Wyrzykowski D., Pranczk J., Jacewicz D., Tesmar A., Pilarski B., Chmurzyński L. Investigations of ternary complexes of Co(II) and Ni(II) with oxydiacetate anion and 1,10-phenathroline or 2,2‘-bipyridine in solutions. Centr. Eur. J. Chem. 12 (2014) 107-114.
  6. Wyrzykowski D., Pranczk J., Jacewicz D., Tesmar A., Pilarski B., Chmurzyński L. Investigations of ternary complexes of Co(II) and Ni(II) with oxydiacetate anion and 1,10-phenathroline or 2,2‘-bipyridine in solutions. Open Chem. 13 (2015) 369-375.
  7. Wyrzykowski D., Pilarski B., Jacewicz D., Chmurzyński L. Investigation of metal-buffer interactions using isothermal titration calorimetry. J. Therm. Anal. Calorium. 111 (2013) 1829-1836.
  8. Wyrzykowski D., Anusiewicz I., Pilarski B., Jacewicz D., Chmurzyński L. Investigations of coordinating properties of oxydiacetate and thiodiacetate anions towards Zn2+ ions in solutions. Inorg. Chim. Acta 405 (2013) 163-168.