Warszawa, dnia 16 września 2020 r.

Wielce Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków PTChem, które odbędzie się w Warszawie, w dniu 30 września 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 (l termin). Posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie on-line. II termin przewidziano na godz. 10:15.
Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie zebranych
  2. Zaakceptowanie porządku obrad
  3. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Zarządu Głównego PTChem w roku 2019*
  4. Informacje z bieżącej działalności Prezydium ZG.
  5. Wolne wnioski**
  6. Zamknięcie posiedzenia

Z wyrazami szacunku,
Dr hab. Szymon Bocian
Sekretarz ZG PTChem

*Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne są zamieszczone do wglądu na stronie internetowej Towarzystwa
** Wolne wnioski należy zgłosić na adres sekretarz@ptchem.pl do 28 września 2020r.

00-227 Warszawa, ul. Freta 16, tel. 22 831 13 04
biuro@ptchem.pl │ prezes@ptchem.pl │ www.ptchem.pl
NIP 525-10-51-977 │ REGON 000681170 │ KRS 0000102287
Bank BGŻ BNP Paribas SA, nr konta 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290 Polskie Towarzystwo Chemiczne jest organizacją założoną w 1919 roku, która od 2006 jest instytucją pożytku publicznego. Zgodnie z misją działa na rzecz nauk chemicznych, jest wiodącym źródłem wiarygodnych informacji naukowych, popularyzuje chemię, integruje świat nauki z przemysłem, dba o rozwój młodego pokolenia, organizuje konferencje i zjazdy naukowe, wydaje „Wiadomości Chemiczne” , sprawuje merytoryczną opiekę nad Olimpiadą Chemiczną. PTChem współprowadzi z Miastem Stołecznym Warszawa Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Written by ogptchem