ZAPROSZENIE


W imieniu Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego zapraszam na
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW OG PTChem
Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 (wtorek) o godzinie 15:00 (pierwszy termin) lub o godzinie 15:15 (drugi termin) w sali wykładowej nr 1 w budynku głównym Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Gen. Hallera 107, 80-416 Gdańsk).

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
  3. Sprawozdanie Zarządu OG PTChem za rok 2019
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Dyskusja nad sprawozdaniem
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie zebrania

Z poważaniem,
prof. dr hab. Wojciech Kamysz
Przewodniczący OG PTChem

Written by ogptchem