Koniec roku 2019 był dobrą okazją do zorganizowania kolejnego spotkanian w ramach cyklu Chemia z bliska. Tegoroczna edycja odbyła się 07.12 poprzez współpracę Oddziału Gdańskiego PTChem i Wydziału Chemii UG. Dzięki gościnności murów Uniwersytetu nauczyciele oraz uczniowie mogli wziąć udział w cyklu ciekawych i inspirujących wykładów. Dla młodzieży przygotowano także zajęcia laboratoryjne, podczas których poznawaliwłaściwości pierwiastków i związków chemicznych. Tematem przewodnim edycji Chemia z bliska 2019 były zagadnienia związane z farmacją oraz lekami. Zaproszeni wykładowcy poruszali tematy dotyczące zanieczyszczeń środowiska pozostałościami substancji leczniczych oraz miniaturyzacji w pracy nad lekami. Ponadto słuchacze mogli zapoznać się z informacjami, w jaki sposób powstają leki i ile pracy trzeba włożyć, aby trafiły one do aptek. Podjęty został także temat współpracy między chemikami i farmaceutami, gdzie podkreślono jak ważne są to zawody. Spotkanie zakończył wykład dotyczący słodzików, które mogą być substancjami pomocniczymi stosowanymi przy produkcji leków.

Written by ogptchem