Serdecznie zapraszamy na seminarium wydziałowe, w ramach którego wykład wygłosi prof. Danuta Leszczyńska (Jackson State University, USA).

Temat wystąpienia:

„Sustainability of biochar: from waste to advanced applications”

Wykład odbędzie się 19 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali D3.

Więcej informacji o prelegencie na stronie http://www.jsums.edu/civilengineering/danuta-leszczynska/

a o tematyce wystąpienia w załączonym pliku.

Seminarium wydziałowe organizowane przez Wydział Chemii UG i Wydział Chemiczny PG w ramach porozumienia „Gdańska Chemia Akademicka”, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

Written by ogptchem