Serdecznie zapraszamy na wykład dr. Grzegorza Romanowskiego pt.

„Chiralne kompleksy wanadu(V) i molibdenu(VI) z zasadami Schiffa. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe oraz aktywność katalityczna w reakcjach utleniania”,

który odbędzie się 27 lutego 2019 roku o godzinie 12:30 w sali D102 Wydziału Chemii.

Seminarium organizowane jest zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Chemii nr 6/12 z dnia 12 września 2012 r., w sprawie wykładów związanych z zakresem dorobku habilitacyjnego osób ubiegających się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Chemii UG.

Wykład organizowany przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

Written by ogptchem