Gdańsk, 28 listopada 2018

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Oddziału Gdańskiego 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
zapraszam na

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW OG PTChem

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 (wtorek)
o godzinie 15:00 (pierwszy termin) lub o godzinie 15:15 (drugi termin)
w Audytorium Chemicznym (Chemia A) Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej (ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk).

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
  3. Sprawozdanie Zarządu OG PTChem za lata 2016-2018
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Dyskusja nad sprawozdaniem
  6. Wybory władz Oddziału Gdańskiego PTChem na lata 2019-2021
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie zebrania

Z poważaniem,
prof. dr hab. inż. Barbara Becker
Przewodnicząca OG PTChem

Written by ogptchem