Zaproszenie

W imieniu Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego zapraszam na:

Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Gdańskiego PTChem

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 (wtorek) o godzinie 15:00 (pierwszy termin) lub o godzinie 15:15 (drugi termin) w sali 112 w budynku Chemia A (stara chemia) Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk).

Celem zwołania Wyborczego Walmego Zgromadzenia Członków OG PTChem jest wybranie 7 elektorów – przedstawicieli naszego Oddziału do Kolegium Wyborczego, którego zadaniem będzie wybranie Prezesa i członków Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego na kadencję 2019-2021. Kolegium Wyborcze dokona wyboru władz Towarzystwa podczas Zjazdu Wyborczego w Krakowie, w trakcie trwania 61. Zjazdu Naukowego PTChem (17-21 września 2018 roku).

Z poważaniem,
prof. dr hab. inż. Barbara Becker
Przewodnicząca OG PTChem

Written by ogptchem