Szanowni Państwo,

pragnę Państwa poinformować, że uruchomiona została rejestracja na 63.
Zjazd Naukowy PTChem (zjazd.ptchem.pl), w dniach 13-16 września.

Planujemy aby Zjazd odbył się w trybie hybrydowym – wykłady plenarne
laureatów nagród i medali PTChem (z 2019 i 2020 roku) zostaną wygłoszone
stacjonarnie w Łodzi, natomiast wystąpienia w sekcjach oraz e-sesja
plakatowa odbędą się on-line. Na stronie umieszczone zostały nowe stawki
opłat wpisowych oraz program ramowy. Zapewne zwrócicie Państwo uwagę, że
Zjazd od jego otwarcia, będzie trwał 3,5 dnia. Jest to wynik wcześniej
przeprowadzonej ankiety.

Uprzejmie proszę Państwa o umieszczenie informacji o rozpoczęciu
rejestracji na Zjazd na stronie internetowej prowadzonych przez Państwa
Oddziałów. W załączeniu przesyłam plakat Zjazdu.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Agnieszka Olejniczak

Przewodnicząca OŁ PTChem i KO Zjazdu

Written by ogptchem